خانه / تبریز / پزشکی و سلامت
کلینیک سیب سبز (شریعتی)

کلینیک سیب سبز (شریعتی)

نت برگ آنی: لیزر Diod موهای زائد در کلینیک سیب سبز با 91% تخفیف و پرداخت تنها 2،700 تومان ...

پرداختی شما :

هزار تومان27,000.000

10%

تخفیف
سود شما

هزار تومان3,000.000

قیمت واقعی

هزار تومان30,000.000

تعداد خریداری شده

7

bar-code

نت برگیم پزشکی و سلامت

مبلغ پرداختی شما

هزار تومان234,000.000

سود شما

هزار تومان416,000.000

تخفیف

64%

مشاهده نت برگ
دکتر علی جانی

دکتر علی جانی

64%
خیابان ظفر 8

مبلغ پرداختی شما

هزار تومان12,500.000

سود شما

هزار تومان7,500.000

تخفیف

38%

مشاهده نت برگ
کلینیک خانم دکتر خوارزمی

کلینیک خانم دکتر خوارزمی

38%
بزرگراه رسالت 13

مبلغ پرداختی شما

هزار تومان27,000.000

سود شما

هزار تومان3,000.000

تخفیف

10%

مشاهده نت برگ
کلینیک سیب سبز (شریعتی)

کلینیک سیب سبز (شریعتی)

10%
خیابان شریعتی 7

مبلغ پرداختی شما

هزار تومان40,000.000

سود شما

هزار تومان10,000.000

تخفیف

20%

مشاهده نت برگ
مطب دکتر مفاضی

مطب دکتر مفاضی

20%
سعادت آباد 19